info.cip@esdi.edu.es
+34 93 727 48 19

Admissió

Requisits d’admissió

El requisit general per accedir a un màster o un postgrau és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics). A sota pots veure quina documentació hauràs de presentar en funció del país on vas obtenir el teu títol.

Algunes diplomatures de postgrau poden, excepcionalment, admetre estudiants sense títol de grau. Això no és possible, però, en els màsters.

A més a més d’aquest requisit general, cada màster o postgrau pot establir requisits específics


Alumnes espanyols

Procés admissió

Per sol·licitar l’admissió al màster, l’estudiant interessat ha de presentar la següent documentació:

 • Formulari de preinscripció específic del Màster
 • El currículum professional
 • Carta d’orientació i motivació de l’alumne
 • Expedient acadèmic
 • Carta de recomendació acadèmica o professional
 • Titulació d’anglés equivalent o superior a B2 (no obligatori)
 • Titulació universitaria

La documentació s’ha d’enviar a l’atenció del Departament d’Admissions, a l’e-mail info.cip@esdi.edu.es


Alumnes de la Unió Europea i de fora de la UE

Per sol·licitar l’admissió al màster, l’estudiant interessat ha de presentar la següent documentació:
 • Formulari de preinscripció específic del Màster
 • El currículum professional
 • Carta d’orientació i motivació de l’alumne
 • Expedient acadèmic
 • Carta de recomendació acadèmica o professional
 • Titulació d’anglés equivalent o superior a B2 (no obligatori)
 • Titulació universitaria
 • Acreditació realitzada per la seva Universitat (sense necessitat de l’homologació del seu títol) que afirmi que el seu nivell de formació és equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estigui en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

La documentació s’ha d’enviar a l’atenció del Departament d’Admissions, a l’e-mail info.cip@esdi.edu.es


Admissió per a Màster de Comisariado d’Art Digital

Els aspirants al màster hauran d’estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o graduat en història de l’art, belles arts o arts visuals, arquitectura, humanitats, critica de l’art, produccions multimèdia, ciències de la comunicació, disseny, gestió cultural o altres disciplines afins.

Es prioritzaran els següents criteris de selecció:

 • Expedient professional (Currículum vitae) (20 punts)
 • Expedient acadèmic (35 punts)
 • Carta de recomanació (professional o acadèmica) (10 punts)
 • Carta de motivació (5 punts)
 • Disposar d’un nivell d’anglès B2 o equivalent (5 punts)
 • Adequació del perfil del candidat als objectius i continguts del programa (20 punts)
 • Entrevista personal (5 punts)

Una vegada presentada la documentació, la directora acadèmica la valorarà i realitzarà una entrevista personal. Tindran accés al màster aquells candidats que, complint els requisits esmentats anteriorment, obtinguin a més una ponderació igual o superior a 60 punts en el conjunt de criteris de selecció exposats.

Els comentaris estan tancats

Contacta

info.cip@esdi.edu.es     +34 93 727 48 19
                                              +34 93 416 00 00

Uneix-te a la nostra comunitat