info.cip@esdi.edu.es
+34 93 727 48 19

Màster en Comissariat D’art Digital (Oficial) *

Fitxa tècnica del màster

Properes Edicions: Octubre 2018
Durada: 9 mesos (classes no inclou les convocatòries de defensa del TFM)

Valor Acadèmic: 60 crèdits ECTS

Preu: 7.290 €
Programa Professional de Pràctiques Obligatòries per la vessant professionalizant del Màster

Els alumnes que optin pel vessant professionalizant han de realitzar obligatòriament pràctiques a institucions públiques o privades, festivals o galeries d’art, per un valor de 05 crèdits. Estan enfocades a ampliar l’experiència professional de l’estudiant en el seu àmbit d’especialitat perquè pugui aplicar els seus coneixements adquirits en el desenvolupament del projecte final del Màster. També són importants per facilitar l’accés de l’estudiant al mercat laboral i incrementar la seva xarxa de contactes professionals. L’alumne disposa d’un responsable que ho supervisa dins de l’empresa o institució i que emet un informe final d’avaluació i un tutor a l’escola que realitza el seguiment de les pràctiques.

Idioma: Espanyol
Titulació: Màster en Comissariat d’Art Digital (Oficial) *

 

 

Presentació del Programa


El Màster Universitari en Comissariat d’Art Digital atén a les necessitats de formació professional i acadèmica en el comissariat d’exposicions, teoria de l’art i del disseny, la crítica o la gestió cultural, amb la particularitat d’estar especialitzat en la creació i ús de les noves tecnologies.

El màster, de 60 crèdits ECTS, és el primer programa de comissariat en art i nous mitjans de caràcter oficial que s’imparteix a Espanya, a cursar en un any acadèmic, es planteja 46 ECTS obligatoris i 28 optatius, dels quals cal cursar 14. Dels 28 crèdits ECTS optatius, hi ha algunes matèries de vessant professional i unes altres de vessant investigador. El màster ofereix un total de 20 places.

El comisariado en art digital pot considerar-se una de les activitats més pròsperes i, al mateix temps, una de les més innovadores, pel seu particular propòsit d’actuar en el context actual. El seu protagonisme és compartit per tot un seguit de pràctiques culturals relacionades amb les noves tecnologies, que inclouen:

 • L’organització d’activitats artístiques, lúdiques, educatives o de divulgació.
 • El desenvolupament de presentacions multimèdia i formes d’exposició en conferències, xerrades, etc.
 • L’elaboració de projectes originals de confluència de l’art i els nous mitjans.
 • L’organització d’esdeveniments, festivals, espectacles, etc.
 • La crítica especialitzada en nous mitjans.
 • La recerca teòrica en últimes tendències artístiques i de disseny.

Aquests estudis s’emmarquen dins de la branca de coneixement d’Arts i Humanitats.

Objectius

Els principals objectius del Màster de Comissariat d’Art Digital són:

 • Formar en l’àmbit del comisariado d’exposicions i esdeveniments culturals, la gestió cultural, la teoria i la crítica de l’art, especialment a les àrees de la creació que utilitzen els nous mitjans (art electrònic o mitjana art, creació multimèdia, Internet, etc.).
 • Proporcionar coneixements de gran actualitat sobre instruments conceptuals, formals, tècnics i especialitzats per a la creació, la planificació, la gestió, el disseny i la realització de produccions, la recerca, la formulació del pensament crític i la sensibilitat estètica per a les tendències més contemporànies en art.
 • Propiciar l’accés al circuit de l’art contemporani orientat a la tecnologia, a través del coneixement de les seves institucions i espais de circulació més importants, posant l’accent en els esdeveniments periòdics que constitueixen avui els llocs de trobada i interacció del públic, els artistes i els teòrics interessats en la confluència de les arts i les noves tecnologies.
 • Instruir en les tècniques i metodologies per a l’elaboració de projectes complexos amb solucions professionals, potencializando les relacions inter-humanes i el treball en grup.
 • Per als estudiants que vulguin seguir estudis de doctorat, subministrar les competències necessàries de metodologia de la recerca en Humanitats, particularizando en art i disseny.

Dirigit a


Els aspirants al Màster Universitari en Comisariado d’Art Digital hauran d’estar en possessió del títol de llicenciat universitari de les àrees d’història de l’art, belles arts o arts visuals, crítica de l’art, disseny, ciències de la comunicació, periodisme, gestió cultural o altres disciplines afins, interessats a adquirir una sòlida formació en els camps de la recerca acadèmica i del comisiariado (o curaduría) d’exposicions, la teoria i la crítica de l’art, així com les pràctiques i activitats culturals relacionades amb el mitjana art o art electrònic.

Programa acadèmic


El Màster en Comissariat d’Art Digital, de 60 crèdits ECTS, és el primer programa de comissariat en art i nous mitjans de caràcter oficial que s’imparteix a Espanya, a cursar en un any acadèmic, es planteja 46 ECTS obligatoris i 28 optatius, dels quals cal cursar 14. Dels 28 crèdits ECTS optatius, hi ha algunes matèries de vessant professional i unes altres de vessant investigador.

Professorat


Equip de professorat del Màster en Comisariado d’Art Digital
Dr. Pau Alsina
Doctor en Estètica i Filosofia de la Cultura per la Universitat Autònoma. Acreditat com a professor lector per l’AQU. Director de la revista Artnodes sobre art, ciència i tecnologia, i investigador del grup GRECS sobre Cultura, Tecnologia i Societat. És membre cofundador de YASMIN, xarxa d’art, ciència i tecnologia (ACT) dels països mediterranis impulsada per UNESCO Digiarts, Leonardo/ISAST, OLATS, Digiarts, Leonardo/ISAST, OLATS, Artnodes/UOC i la Universitat d’Atenes. Al seu torn és membre de ReArte.Dix, xarxa internacional d’estudis digitals sobre cultura artística, asi com La seva recerca se centra en els processos d’innovació cultural vinculats a les TIC, així com del patronat de la New Art Foundation, creada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Informàtics de Catalunya i del patronat de la Fundació d’Hangar, Centre de producció i recerca d’Arts Visuals, a Barcelona. La seva recerca se centra en l’articulació d’una ontologia del present basada en les interrelacions entre art, ciència i tecnologia en el context de la Societat Xarxa.

Dr. Leónidas Martín
Doctor en Belles arts per la Universitat de Barcelona. Acreditat com a professor lector per l’AQU. Professor de vídeo, noves tecnologies i art polític a diverses Universitats nacionals i internacionals. Com a artista multimèdia, des de fa anys, situa la seva producció en un terreny híbrid on es barregen els processos socials, les noves tecnologies i l’estètica. És membre co-fundador de l’associació cultural Enmig (www.enmedio.info)

Dr. Bani Brusadin
Productor i investigador cultural en l’àmbit de la intersecció entre art, noves tecnologies, cultures populars i política. És fundador i co-director del Festival The Influencers (http://theinfluencers.org/) en col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). És professor col·laborador a diverses Universitats espanyoles; la seva recerca gira entorn de pràctiques creatives basades en la falsificació, el folklore digital, les èpiques i els herois incorrectes com a estratègies de desintoxicació i contra‐atac a la colonització de l’imaginari per les estructures del poder contemporani.

Tere Badia
Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i Màster en Sociologia per la UOC. Coordinadora del programa Dissonàncies a Catalunya (plataforma de mediació i impuls de les relacions entre empreses, centres de recerca o entitats públiques i artistes per estimular la innovació) i creadora del Pla Integral d’I + D + i en les Arts Visuals, Catalunya Laboratori, a través de la AAVC. Investigadora en els àmbits de la política cultural, xarxes, cooperació cultural internacional i Recerca, Desenvolupament i Innovació en la producció artística, ha estat també vinculada professionalment a la Fundació Interarts (Barcelona) i l’agència de comunicació Goetzinger + Komplizen (Karlsruhe). Des de gener de 2010 és la directora d’Hangar (https://hangar.org/es/): centre de Producció i recerca de les arts visuals.

Dr. Pep Dardanyà
Doctor en Comuni¬cación Social per la Universitat Pom¬peu Fabra. Artista visual, gestor cultural i dise¬ñador d’exposicions. Les seves línies bàsiques de recerca s’emmarquen en el procés de construccióń de la menoría social, com aquesta es representa visual i iconogràficament i fins a quin punt, aquestes representacions comporten la construccióń de noves identitats, tenint en compte les negociacions i els conflictes inherents en tot el procés. Aquest interès conceptual i teòric ho aplica de manera diferent en diversos àmbits professionals: com a professor a diverses universitats de Barcelona. Com a gestor cultural, amb la direccióń del projecto Ca Xalant. Centre de Creacióń i Pensament Contemporani de Mataró́ o de l’Espai Cultura de Fundacióń Sabadell 1859. Com artista visual ha participat a més de seixanta exposicions, tant individuals com a col·lectives, nacionals i internacionals. També ha desenvolupat projectes de comisariado i de disseny d’exposicions. És membre del grup de recerca ENGRAPA de la Universitat de Barcelona.

Dr. Iván Marí
Doctor en ciències de la comunicació per la Universitat Lusofona de Lisboa. Artista, professor i investigador d’àmplia trajectòria internacional, que desenvolupa les seves activitats en el camp de l’audiovisual expandit (instal·lacions computarizadas, documental interactiu, etc.). Durant la seva carrera ha realitzat residències artístiques i acadèmiques en la UCLA (Film School), UDK (Universität der Künste, Berlín), ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe) i KHM (Kunsthochschule für Intervinguin, Colònia), entre altres llocs. La seva obra ha estat exhibida en les principals fires i en festivals internacionals d’Europa i Amèrica. Els seus treballs obtenen reconeixement interna¬cional, de les fundacions Torxes, Rockefeller i MacArthur, així com premis en els festivals de Hanover (Up and Coming, Hanover, 1997), Videobrasil (São Paulo, Brasil, 1996), ForumVídeo (Belo Horizonte, Brasil, 1995), Canariasmediafest Festival Internacional de Canàries (Espanya, 2006), i LIMB, Museu d’Art Mo¬derno de Buenos Aires i Fundació Telefònica (Argentina, 2006). En l’àmbit local, ha guanyat subvencions del Consell Nacional de la Cultura i dels Arts i ha rebut el premi CAM d’Arts Plàstiques, entre altres reconeixements.

Dra. Pilar Bonet
Doctora en Història de l’art per la Universitat de Barcelona. Acreditada com a professora col·laboradora per l’AQU. Historiadora, crítica d’art i comissària d’exposicions. Imparteix docència en estudis de Grau, màsters i seminaris sobre la pràctica i la història de l’art i el disseny actual, la cultura urbana, la crítica i el comisariado d’art. Va ser responsable del programa d’art contemporani del Patronat Municipal de Cultura de Mataró (1993-2000). Ha rebut el premi a la programació d’art de l’associació catalana de crítics d’art (ACCA) el 1997, i el premi Espais a la crítica d’art (1999). Com assagista publica nombrosos articles per a catàlegs i edicions d’art (Natures. Una travessa per l’art contemporani, MACBA; La crítica d’art, El Serbal; Authentic Fiction, ACTAR; Relats discrepantes. La crítica d’art, CENDEAC, etc.), i col·labora en revistes d’art i pensament contemporani (Lapiz, Transversal, Papers d’Art, ADesk, etc). Ha format part de la Comissió de Programes d’HANGAR, ha estat membre del Consell d’Adreça de Ca Xalant de Mataró i de l’associació ACM. Cofundadora del projecte de producció artística Arts Coming, www.artscoming.com Cofundadora de l’associació cultural ACM, art contemporani. www.acm-art.net . Presidenta de l’associació Josefa Tolrà. www.josefatolra.org

Dra. Judit Vidiella
Doctora en Belles arts per la Universitat de Barcelona (UB). Acreditada com a professora lectora per l’AQU. Membre del programa internacional de doctorat “Arts i Educació: un enfocament construccionista”, coordinat per la UB, UdG i UGR. És docent a diverses universitats en l’àmbit de les arts visuals i la performatividad. Forma part del grup de recerca consolidat de la UB ESBRINA (subjectivitats i entorns educatius contemporanis); de la xarxa REUNI+D (xarxa universitària de recerca i innovació educativa); de la xarxa internacional Another Roadmap for Arts Education; i del grup Col·lectivaccions, que realitza mediació i pràctiques col·laboratives en contextos artístics, i que en el 2016 forma part dels projectes seleccionats en el viver de Fabra i Coats, Fàbrica de Creació a Barcelona. Ha codirigit el Festival Internacional en accions performáticas eBent, en la seva novena i desena edició 2009 i 2010. Membre del comitè revisor de la revista científica Gender and Education; de la Revesteixi Art, Individu i Societat de la Universitat Complutense de Madrid; i de la revista Eari. Educació Artística, de l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (Universitat de València). Especialitzada en Pedagogies Culturals, Estudis de Performance, Teories del Cos i Pràctiques Feministes.

Victòria Sacco
Doctoranda en Arts a la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora, comissària i investigadora d’art i multimèdia. Entre 2003 i 2008 va coordinar l’àrea audiovisual del Museu d’Art Modern de Buenos Aires (MAMba) i el Premi MAMba / Fundació Et-lefónica: Art i Noves Tecnologies. Ha treballat com a investigadora externa del MACBA i el Museu Oteiza. Ha coordinat la de la galeria TK de Barcelona i actualment coordina les reunions professionals del LOOP.

Dra. Maia Creus
Doctora en historiadora de l’art per la Universitat de Barcelona, comissària d’exposicions, investigadora i gestora cultural. Membre del consell de redacció de la revista Quadern dels Ideïs, els Arts i els Lletres, (Fundació Ars), i membre del grup investigador TADD de ESDi/URL.

Oriol Ocaña
Graduat en disseny gràfic i Màster en Comissariat d’Art Digital per ESDi/URL. Ha cursat també el grau en història de l’art a la UNED. És investigador i docent en l’àmbit del disseny i de l’art, artista i comissari. Membre del grup de treball artístic contextual Vídua De (viudade.net) i la plataforma d’arxiu i reinterpretació sonora PVDRS. És co-coordinador de la secció arquitectures de la dignitat, a la revesteixi Quadern de les Idees, les Arts i les Lletres i curador al bloc de disseny i cultura visual Obesessivecollectors.com. Membre del consell redactor de la revesteixi Quadern de les Arts, les idees i les lletres. Forma part també del grup de recerca independent en disseny experimental Fer Cosa Fora obesessivecollectors.com

Dra. Natàlia Cantó
Doctora en ciències socials per la Universitat de Bielefeld. Professora acreditada com a lectora per l’AQU. Ha estat docent Bielefeld, Universitat en la qual va romandre fins a l’any 2003 (de 1997 a 1999 com a becària del DAAD-La Caixa i de 1999 hastael 2003 com a professora ajudant). L’any 2003 es va traslladar a Leipzig, amb una plaça de professora en la càtedra de polítiques socials de l’Institut de sociologia i va romandre en aquesta Universitat fins al 2006. Actualment és docent i investigadora en Art i Humanitats de la OUC.

Dr. Daniel López
Doctor en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor agregat acreditat per l’AQU. La seva trajectòria com a investigador se centra en l’estudi de les conseqüències socials i ètiques de les innovacions tecnològiques en el camp de la salut i l’atenció social, especialment en la promoció de l’envelliment actiu i la vida independent. Els seus treballs articulen: d’una banda, els Science and Technology Studies (STS), interessats en la descripció etnogràfica de les formes d’apropiació i disseny tecnològic, els mecanismes de participació en els processos d’innovació i la generació de formes d’innovació subalternes; i d’altra banda, una preocupació per la biopolítica d’aquestes innovacions, especialment pel que fa a la cura i a l’envelliment.

Dra. Mariona Corcelles
Doctora en Psicologia i Llicenciada en Filosofia. És professora acreditada com a lectora per l’AQU. Assessora psicopedagògica en l’àmbit dels processos d’escriptura i de l’aprenentatge corporatiu. Membre del Grup de Recerca SINTE (www.sinte.es) i del grup adherit GRAI. Les seves recerques se centren en l’escriptura com a eina epistemològica, escriptura científic-acadèmica i l’aprenentatge cooperatiu.

Dra. Inés Martins
Doctora en Psicologia de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinadora Acadèmica de ESDi. Directora del Màster en Comisariado d’Art Digital. Membre del grup de recerca TADD de ESDi/URL. La seva recerca se centra en Perspectives Feminista i New Mitjana.

Els comentaris estan tancats

Contacta

info.cip@esdi.edu.es     +34 93 727 48 19
                                              +34 93 416 00 00

Uneix-te a la nostra comunitat